Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Η τρόικα απέρριψε το new-deal! Λες;;;

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον νέο προκύπτει από την σημερινή ανάγνωση των blogs...
Από αυτό εδώ το άρθρο που αναδημοσιεύει το energypress με πηγή την Καθημερινή και συντάκτρια την κα Χ. Λιάγγου, προκύπτει ότι η τρόικα έχει απορρίψει την πρόταση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με το new-deal. Αυτό αν αληθεύει, σε συνδυασμό με την προηγούμενη δημοσίευση (Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής (5/11/2013): ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ!) βάζει σημαντικούς φραγμούς στην βούληση του ΥΠΕΚΑ να περάσει το κόστος όλων των στρεβλώσεων της αγοράς ενέργειας αναδρομικά στους παραγωγούς ΑΠΕ, σπέρνοντας τον πανικό στο θέμα συγκράτησης - μείωσης του ελλείμματος.
Από την άλλη, τίθεται το θέμα του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο οφείλει η ΡΑΕ να αναπροσαρμόζει ανά εξάμηνο. Με το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας για την βιομηχανία αλλά και τα νοικοκυριά, οποιαδήποτε επιλογή μοιάζει με ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί.

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Κόντρα ΕΣΗΑΠΕ - ΔΕΗ με προεκτάσεις...

Κόντρα με την ΔΕΗ έχει ανοίξει ο ΕΣΗΑΠΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος  Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ) με επιστολή που έστειλε στον υφυπουργό Α. Παπαγεωργίου με κοινοποίηση σε ΡΑΕ και ΛΑΓΗΕ, σχετικά με το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ και την συνεισφορά του στην δημιουργία του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που έχει γονατίσει όχι μόνο τα φωτοβολταϊκά, αλλά και όλο τον κλάδο των ΑΠΕ.
Αφορμή για την επιστολή στάθηκε το από 25/11/2013 δελτίο τύπου της ίδιας της ΔΕΗ Α.Ε. με τίτλο "Σχολιασμός της Απόφασης της Διαιτησίας για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.", σχετικά με την απόφαση διαιτησίας της ΡΑΕ στην διένεξη της εταιρείας με την "Αλουμίνιον".

Ειδικότερα, η επιστολή του προέδρου του ΕΣΗΑΠΕ Γ. Περιστέρη*, έχει ως εξής:

«Με επίσημη ανακοίνωσή της (Δελτίο Τύπου 25.11.2013) η ΔΕΗ δηλώνει ότι το μέσο κόστος της λιγνιτικής παραγωγής χωρίς απόδοση κεφαλαίων υπερέβη τα 50 ευρώ/MWh την τετραετία 2009 – 2012. Κατά την ίδια περίοδο υπέβαλε προσφορές έγχυσης για τις λιγνιτικές της μονάδες στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) με μέσο όρο 33 ευρώ/MWh περίπου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η ΔΕΗ παρήγαγε ετησίως κατά μέσο όρο 28,3 λιγνιτικές TWh.
Εκτός του ότι ο Κώδικας Συναλλαγών απαγορεύει προσφορές κάτω του ελαχίστου μεταβλητού κόστους και, επομένως, δηλώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η ΔΕΗ δεν τηρούσε τον Κώδικα επί μία τετραετία, η υποκοστολόγηση της προσφερόμενης λιγινιτικής ισχύος είναι μια ακόμη σοβαρή ένδειξη ότι η ΔΕΗ είχε ουσιαστική συμμετοχή στη δημιουργία και στη μεγέθυνση του ελλείμματος του Ε.Λ.ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε η πρακτική αυτή της υποκοστολόγησης εκ μέρους της ΔΕΗ να ληφθεί σοβαρά υπόψιν στις μελέτες που εκπονούνται και στις προτάσεις που διαμορφώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξάλειψη του ελλείμματος του Ε.Λ.ΑΠΕ και να μην επιμερισθούν στους παραγωγούς ΑΠΕ βάρη που δεν τους αναλογούν.
Πιο συγκεκριμένα ζητούμε να υπολογιστεί αναλυτικά με βάση τα ανακοινωθέντα από τη ΔΕΗ και τα διαθέσιμα στοιχεία από τον ΗΕΠ, τον ΛΑΓΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ η έκταση υποκοστολόγησης και η συμμετοχής της στο συσσωρευμένο έλλειμμα του Ε.Λ.ΑΠΕ».

 Από την άλλη πλευρά, η ΔΕΗ απάντησε με το εξής δελτίο τύπου:

"Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου που σχολιάζουν το κόστος των προσφορών που υποβάλλει η ΔΕΗ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό της χονδρεμπορικής αγοράς, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Η ΔΕΗ τηρούσε και τηρεί πιστά τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς και υποβάλλει τις προσφορές της στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό σύμφωνα με το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο.

2. Ειδικότερα, οι κανόνες λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς προβλέπουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να δομούν την προσφορά τους λαμβάνοντας ως ελάχιστη τιμή προσφοράς την τιμή του ελάχιστου μεταβλητού κόστους των μονάδων τους και όχι το πλήρες κόστος. Κύριο στοιχείο του μεταβλητού κόστους είναι το κόστος καυσίμου.

3. Τα στοιχεία απολογιστικού κόστους που ανακοίνωσε πρόσφατα η Επιχείρηση αφορούν το πλήρες κόστος παραγωγής και δεν είναι νοητή οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ μεταβλητού και πλήρους κόστους (χωρίς απόδοση κεφαλαίων). Συγκεκριμένα, το πλήρες κόστος χωρίς απόδοση κεφαλαίων περιλαμβάνει πολλές άλλες κατηγορίες κόστους, επιπλέον του κόστους καυσίμου που αποτελεί την κύρια συνιστώσα του μεταβλητού κόστους, όπως π.χ. κόστος λειτουργίας και συντήρησης, χρηματοοικονομικά, αποσβέσεις, φόρους/τέλη κ.α.

4. Η λειτουργία της αγοράς τελεί υπό την εποπτεία της ΡΑΕ στην οποία η ΔΕΗ υποβάλλει το σύνολο των στοιχείων της για τον έλεγχο της τήρησης του κανονιστικού πλαισίου.

5. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία που λειτουργεί σε καθεστώς διαφάνειας και δημοσιεύει ανελλιπώς λεπτομερέστατα στοιχεία κάθε τρίμηνο στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα 9.12.2013                                                                                                                             
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Είναι φανερό ότι οι ασκοί του αιόλου έχουν ανοίξει για τα καλά...
Προσωπικά εκτιμώ ότι ενώ μπορεί πράγματι να ευσταθεί ο ισχυρισμός της ΔΕΗ μερί μεταβλητού και πλήρους κόστους, ο τρόπος που κινείται η ΔΕΗ δεν χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και πρέπει η ΡΑΕ να διεξάγει έρευνα εξετάζοντας σε βάθος την υπόθεση.
Προτού δε προχωρήσει το υπουργείο σε περικοπές στους παραγωγούς, οφείλει να άρει παντός είδους στρεβλώσεις συνεισφέρουν στην παραγωγή του ελλείμματος.


*Ο Γ. Περιστέρης είναι πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής (5/11/2013): ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ!

Μόλις σήμερα ενημερωθήκαμε, με σχετικό άρθρο στο energypress.gr, σχετικά με το ανωτέρω εκδοθέν άνω του ενός μηνός πριν, δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ρύθμισης της αγοράς ενέργειας, εντός της Ε.Ε.
Στο δελτίο τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην συμβουλευτική που παρέχει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, για την διασφάλιση της ομαλότητας στην αγορά ενέργειας, φιλοξενώντας δηλώσεις του ίδιου του Επιτρόπου Ενέργειας, Günther Oettinger.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Ξεκίνησαν οι πληρωμές Απριλίου!

Ξεκίνησαν όπως ενημερωνόμαστε από το δημοφιλές blog fotoboltaika.blogspot.com,οι πληρωμές τιμολογίων που αφορούν παραγωγή Απριλίου 2013 (Δεκέμβρη μήνα!!!).
Μέχρι χθες πληρώνονταν όσα τιμολόγια είχαν πληρωτέο ποσό κάτω των 4.000,00 ευρώ, από σήμερα φαίνεται να πληρώνονται και μεγαλύτερα ποσά μέχρι τις 9.000,00 ευρώ όπως λέει ανακοίνωση του ΛΑΓΗΕ.
Βέβαια, η ανακοίνωση λέει "70% των εγκαταστάσεων" αλλά δεν αναφέρει πόσο % των πληρωτέων ποσών αντιστοιχεί σε αυτές...
Όσοι έχουμε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις από ότι φαίνεται θα περιμένουμε ακόμα...
Από την άλλη ο υπουργός, είχε πει ότι μέσα στον Δεκέμβρη θα έχει πληρωθεί Απρίλιος, Μάιος και κατά 90% Ιούνιος, για το σύνολο των εγκαταστάσεων.

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Καλωσήλθατε!

Καλώς όρισες, συνάδελφε!
Για να βρίσκεσαι εδώ, έχεις διαβάσει κάποια από τις αναρτήσεις μου, στο energypress.gr, στο fotoboltaika.blogspot.com ή σε κάποιο άλλο site...
Μπορεί επίσης να με βρήκες στο Google.

Σκοπός του ανοίγματος του παρόντος blog, είναι η καταγραφή κάποιων σκέψεων δικών μου, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά, και η ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους.

Θα συστηθώ ως εξής, για να ξέρουν οι επισκέπτες μου και εσύ φίλε συνάδελφε, ποιον διαβάζεις: είμαι ο Πάνος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ιδιοκτήτης 2ης γενιάς μικρομεσαίας επιχείρησης που μέσα στην κρίση επένδυσε στα φωτοβολταϊκά σαν έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα κόστη παραγωγής, και να είναι ανταγωνιστική.
Η μονάδα είναι 1 MW, και συνδέθηκε το 2013 (Μάρτιος).
Στο μεσοδιάστημα που ακολούθησε από την έναρξη της επένδυσης (αδειοδοτική διαδικασία, σχεδιασμός κλπ) μέχρι και την έναρξη υλοποίησής της, όλα τα δεδομένα άλλαξαν!
Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω εισπράξει κανένα τιμολόγιο, ούτε έχω ενημέρωση τι θα γίνει.
Σίγουρα δεν αντιμετωπίζω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες μικρότεροι παραγωγοί, αλλά πρόβλημα υπάρχει και το μέλλον είναι απρόβλεπτο.
Από την άλλη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το new - deal με όλες του τις συνέπειες, που τόσο καιρό ακούμε και τόσο καιρό δεν βλέπουμε, παρά μόνο αφήνονται να διαρρέουν κάποιες πληροφορίες σε sites, εξυπυρετώντας μάλλον σκοπιμότητες.
Καθώς δεν ανήκω σε κάποιο σύνδεσμο, αλλά φροντίζω να ενημερώνομαι μέσα από sites και blogs του κλάδου, αποφάσισα να ανοίξω κι εγώ το δικό μου ως μια πύλη κατάθεσης προτάσεων και ανταλλαγής πληροφοριών με συνάδελφους παραγωγούς, μήπως και βγει κάποιο συμπέρασμα σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι.


Ευχαριστώ για την επίσκεψη, ελπίζω το παρόν blog να σταθεί η αφορμή για εποικοδομητικές συζητήσεις.

Panos PV